17 d’abril 2008

La mola s´alça valenta damunt la mar...

mos defensa d'es mal temps sense cap arma,

temporals de mal vent transforma en calma...